Jaké známe formy ovulačních testů

Ovulační test,

jímž se předpovídá ovulace ze vzorku moči, je vyráběn v těchto formách:

  • proužek
  • kazeta
  • midstream

Při přesném dodržení testovacího postupu je obvykle přesnost testování všemi formami testu stejná.

Proužek

Proužek je nejlevnější variantou ovulačního testu. Jde o reakční proužek, který se na několik vteřin ponoří do vzorku moči odebraného
do kelímku, poté se položí na suché místo a za několik minut se odečte výsledek testu. Obvykle se ve výsledkové části ovulačního testu objeví jedna nebo dvě barevné čárky. Pokud jsou obě čárky stejně zřetelné, případně testovací čárka je zřetelnější než čárka kontrolní, je ovulační test vyhodnocen jako pozitivní. V ostatních případech je ovulační test vyhodnocen jako negativní.

Kazeta

Ovulační test v podobě kazety je plastové pouzdro, které uvnitř obsahuje reakční proužek. Do otvoru v plastovém pouzdru se přiloženým kapátkem nakape určitý počet kapek vzorku moči. Vyhodnocení testu je stejné jako při použití proužku. Cena ovulačního testu ve formě kazety je o několik korun vyšší než cena proužku. Předností kazety je aplikace přesného množství vzorku moči, čímž se předejde nepřesnostem při testování proužkem.

Midstream

Midstream je nejdražší, ale zároveň i nejpohodlnější a nejrychlejší, formou ovulačního testu. Je to podlouhlé plastové pouzdro obsahující reakční proužek, jehož jeden konec se na několik vteřin vsune přímo do proudu moči. Vyhodnocení výsledku testu se provede stejně jako u testovacího proužku.