Různé druhy ovulačních testů

V současné době jsou na trhu k dostání dva druhy ovulačních testů – ovulační testy, které předpovídají ovulaci ze vzorku moči, a ovulační testy, které předpovídají ovulaci ze vzorku slin.

Předpověď ovulace z moči

Ovulační testy zjišťují ve vzorku moči hladinu LH hormonu, která krátce před ovulací výrazně vzrůstá. Použití těchto testů je jednoduché, bezpečné a proveditelné kdykoliv během dne, nejlépe mezi 10. a 20.hodinou. Jsou to testy jednorázové, jejich přesnost udávaná výrobci často přesahuje 99%. Díky jednoduchému použití a jasnému výsledku testu (buď se ve výsledkové oblasti objeví jedna, nebo dvě čárky, které jsou buď stejně, nebo různě zřetelné) jsou tyto ovulační testy poměrně oblíbené. Cena se pohybuje v řádu desítek korun. V dalších kapitolách se budeme podrobněji věnovat právě tomuto druhu testu.

Předpověď ovulace ze slin

Ovulační tester má tvar rtěnky a je to v podstatě miniaturní mikroskop, který zkoumá strukturu slin v jednotlivých dnech menstruačního cyklu. V období ovulace se struktura slin mění z nepravidelné na kapraďovitou. Tento druh testu lze použít opakovaně, nevýhodou je však jeho poměrně vysoká cena – cca 500-700 Kč. Dle příspěvků v různých diskusích je spokojenost s tímto druhem ovulačního testu nejednoznačná – některé uživatelky si ho chválí, jiné podle struktury slin ovulaci nepoznají, neboť se jim zdá, že sliny mají kapraďovitou strukturu stále nebo naopak vůbec. Tyto testery jsou také poměrně poruchové.