Plodné dny

Jako plodné dny je označováno několik dní z menstruačního cyklu, v nichž žena může otěhotnět.

Při ovulaci dochází k uvolnění vajíčka z vaječníku a k jeho přesunu do vejcovodu, kde je připraveno k oplodnění. Životnost vajíčka je 12-24 hodin a pokud nedojde k jeho oplodnění, vajíčko se rozpadne.

Životnost spermií je uváděna 3-5 dní, ojediněle i 7 dní. Pokud budeme uvažovat životnost spermií 3-5 dní a vajíčka 12-24 hodin, pak jako plodné dny můžeme označit období pěti dnů před ovulací až jednoho dne po ovulaci.

Teoreticky – pokud dojde k pohlavnímu styku mezi mužem a ženou v těchto šesti dnech, může žena otěhotnět. Proto jsou tyto dny označovány jako „plodné dny“.

Na otěhotnění má však vliv celá řada faktorů: zdravotní stav partnerů, kvalita a množství spermií a jejich životaschopnost, psychický stav, fyzický zátěž, užívání léků apod. Pravděpodobnost otěhotnění je v každém cyklu asi 20%. Proto k otěhotnění nemusí dojít, přestože pohlavní styk proběhl v plodné dny ženy.