Vyhodnocení výsledku testování

Ovulační test musí být vyhodnocen přesně po uplynutí doby, která je určena výrobcem – zpravidla po uplynutí 5 nebo 10 minut. U proužku, kazety i midstreamu se testování vyhodnocuje shodně.

Jak vyhodnotit ovulační test

Po uplynutí stanovené doby by se ve výsledkové oblasti testu měla vždy objevit tzv. kontrolní čárka, která je známkou toho, že ovulační test byl proveden správně. Pokud se neobjeví, je třeba testování opakovat s novým testem. Dále se ve výsledkové oblasti buď objeví, nebo neobjeví, druhá čárka, tzv. testovací čárka.

Pozitivní ovulační test

Pokud se testovací čárka objeví a je stejně tmavá nebo tmavší než čárka kontrolní, je ovulační test vyhodnocen jako pozitivní a ovulace nastane přibližně do 24-48 hodin po provedení testu. Již v den, kdy se objeví dvě stejně silné čárky, je vhodné mít pohlavní styk, pokud chcete otěhotnět. Přibližně stejná pravděpodobnost otěhotnění je i při pohlavním styku následující den.

Ovulační test negativní

Pokud je testovací čárka světlejší než čárka kontrolní nebo se neobjeví vůbec, je ovulační test negativní. V takovém případě je třeba ovulační test opakovat další den do té doby, kdy bude test pozitivní, tj. obě čárky přibližně stejně silné.

Otázky:

Testovací čárka se několikrát objevila, ale nikdy nebyla stejně tmavá jako čárka kontrolní?
Jestliže jste ovulační test opakovali několik dnů po sobě jdoucích a testovací čárka se v některé dny objevila, ale nikdy nebyla stejně tmavá jako čárka kontrolní, zkuste v příštím cyklu testovat 2x denně s odstupem několika hodin nebo změnit čas testování (např. místo testování v 17:00 hod. zkusit testovat ve 13:00 hod.). K tak výraznému nárůstu LH hormonu, který se projeví dvěma stejně silnými čárkami, a který pak spustí ovulaci, dochází jen na několik hodin. Je možné, že testujete před nárůstem hormonu LH, kdy čárka ještě není tak výrazná, a po tomto nárůstu, kdy už nastal pokles LH, a čárka už není tak výrazná.

Testovací čárka se při testování několik dnů po sobě jdoucích vůbec neobjevila?
Zkuste začít testovat v příštím cyklu o několik dnů dříve, případně o několik dnů později, je možné, že u Vás dochází k ovulaci dříve nebo později než v polovině menstruačního cyklu.

Kdy mít pohlavní styk při pozitivním ovulačním testu?
Pokud chcete otěhotnět a výsledkem Vašeho testování je pozitivní ovulační test, je vhodné mít pohlavní styk s Vaším partnerem již v den pozitivního ovulačního testu a znovu za 2 dny, případně v den následující po dni s pozitivním ovulačním testem a opět znovu za 2 dny (tj. vždy obden).